În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

În conformitate cu prevederile pct. 5, pct. 8, pct. 9 și pct. 10 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019 și urmare a desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, informăm despre aprobarea componenței CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR ÎN DOMENIUL CONTROLULUI DE STAT (vezi ordin).

 
=============
 

Lista actualizată a Zonelor Economice Libere/subzonelor și rezidenții acestora, precum și informația despre agenții economici care au calitatea de investitor, în baza acordurilor de investiții (vezi lista).

=============

 
 
În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,
 
În scopul executării pct. 6, din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018, se publică ordinele cu privire la aprobarea componenței Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.
 
Lista organelor de control:
 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  (vezi ordin)
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (vezi ordin)
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică (vezi ordin)
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (vezi ordin)
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului (vezi ordin)
Serviciul Vamal (vezi ordin)
Serviciul Fiscal de Stat (vezi ordin)
Agenţia Naţională Transport Auto (vezi ordin)
Autoritatea Aeronautică Civilă (vezi ordin)
Agenția Navală (vezi ordin)
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
Inspectoratul de Stat al Muncii (vezi ordin)
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (vezi ordin)
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (vezi ordin)
 
 
Vă mulțumim pentru participare !
 

=============
Agenția pentru Supraveghere Tehnică anunță consultări publice asupra proiectelor de revizuire/actualizare/elaborare a Listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, obiecțiile și propunerile urmează a fi expediate la adresele electronice: controale@ast.gov.md; silvia.staci@ast.gov.md Pentru detalii accesați link-ul (apasă aici).

=============

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

 

În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, Cancelaria de Stat prezintă rezultatele selecției, conform opțiunilor prezentate de asociații în urma totalizării rezultatelor votului (vezi rezultatele votului).

În perioada 23 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021, pe poșta electronică  controale@gov.md au parvenit 18 formulare prin care au fost exprimate opțiunile de vot, dintre care 16 formulare au fost expediate de către asociațiile din mediul de afaceri valide și 2 formulare au parvenit din partea agenților economici.

În conformitate cu prevederile pct. 7 și pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, care stabilesc că anume asociațiile din mediul de afaceri sunt în drept să participe la procedura de selecție și de vot a membrilor Consiliilor, opțiunile de vot expediate de către agenții economici au fost considerate nevalide.

Cu referire la componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, la totalizarea voturilor s-a relevat că Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC) și Asociația Patronală ,,Camera de Comerț Americană din Moldova" (AmCham Moldova) au acumulat un număr egal de voturi.

Având în vedere că Asociația Patronală ,,Camera de Comerț Americană din Moldova" (AmCham Moldova) va fi inclusă în componența a 6 (șase) Consilii, iar Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC) în componența 1 (unu) Consiliu, în corespundere cu prevederile pct. 8 subpunct 3) din Hotărârea Guvernului nr. 135/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru soluționarea disputelor în domeniul controlului de stat, în calitate de membru a fost desemnată  ATIC.

 

Vă mulțumim pentru participare !

 

=============

În atenția organelor de control și a participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

 

În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se prezintă lista asociațiilor care au fost incluse în componența Consiliilor (vezi componența Consiliilor).

Cancelaria de Stat va transmite organelor de control, lista asociațiilor care au fost incluse în componența Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, ordinele de probare a componenței Consiliilor urmând a fi publicate pe portalul guvernamental controale.gov.md

Vă mulțumim pentru participare !
 

=============

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

 

În conformitate cu prevederile pct. 9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se anunță  începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția de Supraveghere Tehnică și Inspectoratul de Stat al Muncii.

Pentru a exprima opțiunea de vot, se necesită completarea formularul atașat (descarcă formularul de vot), care urmează a fi remis pe poșta electronică controale@gov.md până la data de 30 septembrie 2021.

Ulterior, Cancelaria de Stat va publica pe portalul controale.gov.md rezultatele selecției membrilor cu transmiterea listei asociațiilor selectate în adresa organelor de control vizate.


=============

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

 

În urma expirării, la data de 17 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organului de control - Agenția Navală, au optat 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată (vezi rezultatele selectiei).

Despre inițierea procedurii de vot cu privire la selectarea membrilor pentru Consiliile de soluționare a disputelor din cadrul organelor de control care au acumulat un număr mai mare de 3 asociații, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.

 

Vă mulțumim pentru participare !

=============

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

 

În urma expirării, la data de 07 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele (vezi rezultatele selectiei).

Conform rezultatelor, în cazul a 3 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, au optat pentru includere câte 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată. La finalizarea procedurii de selecție pentru toate organele de control, Cancelaria de Stat va remite organelor de control lista membrilor în vederea emiterii ordinului de aprobare a componenței Consiliilor.

În cazul Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul organului de control - Agenția pentru Supraveghere Tehnică, au optat pentru selecție mai mult de 3 asociații din mediul de afaceri și prin urmare urmează a fi organizată procedura de vot, în vederea selectării doar a 3 asociații în calitate de membru, conform prevederilor pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG. 380/2018.

Referitor la procedura de selecție în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor organului de control - Agenția Navală, au optat pentru selecție un număr insuficient de asociații din mediul de afaceri (mai puțin de 3), din care motiv urmează a fi prelungită procedura de selecție în cazul enunțat.

Despre inițierea procedurii de vot și cu referire la prelungirea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor care nu au întrunit numărul necesar de participanți, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.

 

Vă mulțumim pentru participare !

=============

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

 

În urma expirării, la data de 06 august, a termenului-limită al procedurii de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele acestei runde  (vezi rezultatele selectiei).

Conform rezultatelor, în cazul a 5 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, au optat pentru includere câte 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată. La finalizarea procedurii de selecție pentru toate organele de control, Cancelaria de Stat va remite organelor de control lista membrilor în vederea emiterii ordinului de aprobare a componenței Consiliilor.

În cazul Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii, au optat pentru selecție mai mult de 3 asociații din mediul de afaceri și prin urmare urmează a fi organizată procedura de vot, în vederea selectării doar a 3 asociații în calitate de membru, conform prevederilor pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG. 380/2018.

Referitor la procedura de selecție în cadrul Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Navală, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, au optat pentru selecție un număr insuficient de asociații din mediul de afaceri (mai puțin de 3), din care motiv urmează a fi prelungită procedura de selecție în cazurile enunțate.

Despre inițierea procedurii de vot și cu referire la prelungirea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor care nu au întrunit numărul necesar de participanți, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.


Vă mulțumim pentru participare !

=============

În atenția asociațiilor de bussines,

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, în componența Consiliilor pentru soluționarea disputelor din cadrul organelor de control, trebuie să facă parte cel puţin trei reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență ale organelor de control specificate în anexa Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (vezi lista).

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot opta pentru selecție prin transmiterea informației concomitent la adresa de e-mail a organului de control selectat și la adresa controale@gov.md.

Vă rugăm să optați pentru selecție până la data de 6 august 2021.


=============

Anunț - Lista asociațiilor care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control

 

Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control (vezi lista).

Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista de mai sus, însă întrunesc condițiile stipulate în pct.7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, au posibilitatea de a fi incluși în lista menționată, expediind un email la adresa controale@gov.md, până la 30 iulie 2021.

=============

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal a subiecților din SIA Registrul de stat al controalelor,(vezi nota).

=============

În atenția asociațiilor de bussines,

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, în componența Consiliilor pentru soluționarea disputelor din cadrul organelor de control, trebuie să facă parte cel puţin trei reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență ale organelor de control specificate în anexa Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (vezi lista).

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail a organului de control selectat și la adresa controale@gov.md.

Vă rugăm să votați până la data de 27 iulie 2018, ora 15-00.

=============

Lista asociațiilor care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control (Lista patronatelor).

Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista de mai sus, însă întrunesc condițiile stipulate în pct.7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, au posibilitatea de a fi incluși în lista menționată, expediind un email la adresa controale@gov.md, până la 18 iulie 2018.

=============

SONDAJ! „Accesibilitatea informației privind controlul de stat"

Sunteți în așteptarea unui control de stat? Ajutați-ne, râspunzând la doar 3 întrebări, să aflăm cât de disponibilă și accesibilă este pentru Dvs. informația privind controlul vizat.

Click aici pentru a accesa sondajul.

=============

Planurile controalelor planificate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Serviciului Vamal sunt publice și se regăsesc în rubrica "Alte controale"

În contextul noilor modificări operate în Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, vă aducem la cunoștință că planurile controalelor planificate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Serviciului Vamal pot fi vizualizate pe www.controale.gov.md/ro/alte-controale

=============

Rezultatele sondajului "Accesibilitatea informației privind controlul de stat" pentru luna septembrie 2016

În contextul evaluării reformelor guvernamentale prin intermediul unei fișe de punctaj transparente și comprehensive (Scorecard) Cancelaria de Stat a elaborat și a plasat pe portalul public www.controale.gov.md, precum și pe site-urile organelor de control un sondaj.

Chestionarul în cauză este alcătuit din 3 întrebări în aşa fel încât să ofere datele atât despre accesibilitatea informației privind controlul de stat cât şi despre opiniile agenților economici vis-a-vis de tematica propusă. Analiza datelor obținute la întrebarea nr.1 arată că 50% din respondenți au căutat informația privind procedura de control de stat efectuată de Serviciul fiscal de stat, urmată de CNAM-30,4%, CNAS-23,9%, CNSP-19,5%, Inspectoratul de stat al muncii-17,3%, Serviciul Vamal-17,3%. În luna septembrie respondenții nu au aratat interes față de controale de stat efectuate de Consiliului Concurenței, Comitetul permanent de control asupra drogurilor, Inspectoratul de stat pentru supravegherea producției alcoolice, IPCăpitania Giurgiulești, Autoritatea aeronautică civilă,ANRCETI și CCA, care au format un segment cu un scor de 0%.

În ceea ce privește evaluarea nivelului de accesibilitate a informației 45,6% din totalul respondenților au evaluat cu o notă maximă, 15,2% au apreciat cu nota 4 și 17,3% au pus nota 3. Cu toate că majoritatea respondenților au apreciat cu o notă maximală, nota medie pentru nivelul de accesibilitate a constituit 3,7 din 5 pentru luna septembrie.

=============

Linia Guvernului cu privire la controlul de stat

În scopul facilitării accesului mediului de afaceri la servicii de asistenţă informaţională, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz din partea organelor de control în efectuarea controalelor de stat, Cancelaria de Stat a instituit linia telefonică: 823-823, care este disponibilă între orele 8.00 - 17.00 în zilele de luni-vineri şi este deservită de către specialiştii Serviciului monitorizarea controalelor de stat.

Linia telefonică poate fi utilizată de către agenții economici pentru a solicita informaţii şi consultări ce vizează procedura controlului de stat, precum şi pentru a furniza informaţii despre fapte de comportament corupțional, comise de angajaţii organelor abilitate cu funcții de control.

Responsabilii de gestionarea liniei telefonice 823-823 au obligaţia să nu divulge informaţiile recepţionate, datele cu caracter personal ale apelanţilor, precum şi datele ce reprezintă secret comercial. Informaţiile furnizate de către apelanţi pot fi utilizate de către responsabilii din cadrul Serviciului monitorizarea controalelor de stat strict în interes de serviciu.