Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2016. Pentru trimestrul III, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 2 instituții abilitate cu funcții de control Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale ( Direcția Salvatori și Pompieri) și Centrul Național de Sănătate Publică. Numărul total de controale planificate și  înregistrate Registrul de Stat al Controalelor este de 4885.
 

=============
 

Conform Legii nr. 18 din 1 aprilie 2016 cu privire la moratoriu asupra controlului de stat, Guvernul a decis prin Hotărîrea nr. 810 din 29 iunie 2016, prelungirea moratoriului asupra controlului de stat pe o perioadă de încă trei luni ( 1.07.2016 - 30.09.2016).  

         Chestionarul pentru instituțiile cu funcție de inspecție și control poate fi descărcat aici.

         =============

         Corectitudinea plasării informațiilor în Registrul de Stat al Controalelor discutată în cadrul unui seminar instructiv la Cancelaria de Stat

         =============

         A întrat în vigoare Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat.  Legea poate fi accesată la următorul link: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=36399

        =============

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. Pentru trimestrul II, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 2 instituții abilitate cu funcții de control. Numărul total de controale planificate și  înregistrate  Registrul de Stat al Controalelor este de 4855.

=============

Serviciul monitorizarea controalelor de stat informează că, în anul 2015 numărul controalelor de stat efectuate de către organele abilitate cu funcții de control care cad sub incidența Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 "Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător" s-a micșorat cu 24% față de anul precedent și cu 53 % față de anul 2010. Nota informativă privind controalele efectuate în Republica Moldova în anul 2015 poate fi vizualizată aici.

=============

 

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat din cadrul Cancelariei de Stat, în comun cu Î.S "Centrul  de Telecomunicații Speciale", a lansat linia fierbinte a Guvernului, la care pot fi denunţate cazurile de abuz din partea organelor de control.

Astfel, începând cu 4 februarie curent, linia fierbinte  022 823 823  va activa timp de trei luni, de luni  până vineri, în intervalul orelor 8.00 - 17.00 .

Patru operatori vor recepționa apelurile parvenite de la agenți economici privind tipul abuzului din partea organelor abilitate cu funcție de control la efectuarea controlului şi vor înregistra informaţiile respective.

Ulterior, cazurile semnalate vor fi examinate, contactate organele de resort pentru confirmarea veridicității informației si luarea de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.