Contacte

Linia Guvernului cu privire la controlul de stat (raportarea cazurilor de abuz în cadrul controlului)

Tel: (022)823-823

Asistență consultativă

Cancelaria de stat, Seviciul monitorizarea controalelor de stat

Tel: (022)250-236, (022)250-213

E-mail: controale@gov.md

Asistență tehnică

ÎS Centrul de Telecomunicații Speciale, Secția suport clienți

Tel: (022)820-911

E-mail: suport@cts.md