Despre RSC

Una dintre cele 7 priorități ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020 este Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor. În acest context, la data de 8 iunie 2012 a fost adoptată Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea contribuie la revizuirea metodelor de efectuare a controalelor de stat cu schimbarea accentului de pe inspecţii pe consiliere, inspecţiile fiind realizate în baza principiului riscului perceput, cu scopul de a ameliora semnificativ mediul de afaceri.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 147 din 25 februarie 2013 privind punerea în aplicare a Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 informațiile privind acțiunile și rezultatele de control asupra activității de întreprinzător un caracter public și vor fi disponibile persoanelor interesate, sporind semnificativ gradul de transparență în domeniu.

Registrul de Stat al Controalelor reprezintă platforma care va include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control, care va conţine datele privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului. În același timp, implementarea acestui registru electronic unic va minimiza cheltuielile necesare pentru dezvoltarea şi menţinerea Registrelor de Control pentru fiecare organ abilitat cu funcţii de control în parte.

Registrul de Stat al Controalelor reprezintă soluția pentru o serie de obstacole în fața dezvoltării sectorului antreprenorial, cum ar fi:

  • Efectuarea controalelor haotice asupra unei persoane de către mai multe organe de control într-o perioadă restrânsă
  • Efectuarea controalelor inopinate fără evaluarea riscurilor ce rezultă în abuzarea agenților economici
  • Dificultatea generării rapoartelor consolidate privind efectuarea controalelor pentru agenți economici
  • Dificultatea depistării presupuselor abuzuri în procesul de control

Noțiuni

control planificat – control efectuat conform datelor registrului de stat al controalelor, şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării lui. Toate controalele care nu corespund noţiunii de control planificat se consideră controale inopinate;

control inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează, în baza evaluării riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse controlului, pentru neadmiterea încălcării legislaţiei;

grafic al controalelor planificate – lista persoanelor fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi al căror control a fost programat pe parcursul unui trimestru;

Termeni și condiții

Reproducerea materialelor de pe site se permite doar cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.