Noutăți

« Back

Anunț - Lista asociațiilor care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control (vezi lista).

Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista de mai sus, însă întrunesc condițiile stipulate în pct.7 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control, au posibilitatea de a fi incluși în lista menționată, expediind un email la adresa controale@gov.md, până la 30 iulie 2021.