Noutăți

« Back

ANUNȚ vot Consiliul disputelor repetat

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,
 

          În urma expirării, la data de 07 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele (vezi rezultatele selecției).

         Conform rezultatelor, în cazul a 3 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, au optat pentru includere câte 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată. La finalizarea procedurii de selecție pentru toate organele de control, Cancelaria de Stat va remite organelor de control lista membrilor în vederea emiterii ordinului de aprobare a componenței Consiliilor.

         În cazul Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul organului de control - Agenția pentru Supraveghere Tehnică, au optat pentru selecție mai mult de 3 asociații din mediul de afaceri și prin urmare urmează a fi organizată procedura de vot, în vederea selectării doar a 3 asociații în calitate de membru, conform prevederilor pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG. 380/2018.

         Referitor la procedura de selecție în cadrul Consiliului pentru soluționarea disputelor organului de control - Agenția Navală, au optat pentru selecție un număr insuficient de asociații din mediul de afaceri (mai puțin de 3), din care motiv urmează a fi prelungită procedura de selecție în cazul enunțat.

         Despre inițierea procedurii de vot și cu referire la prelungirea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor care nu au întrunit numărul necesar de participanți, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.
 

Vă mulțumim pentru participare !