Noutăți

« Back

Instituirea moratoriului asupra controalelor de stat planificate

Potrivit punctului 8 din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.1 din 1 aprilie 2021, se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică - în domeniul supravegherii energetice de stat, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului - în privinţa fondului forestier, spaţiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic şi acvatic (pct.9) -

DISPOZIŢIA nr. 1 din 1 aprilie 2021