Noutăți

« Back

Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător

În ședin ța Guvernului din 10 iunie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește cadrul organizatoric și metodologic pentru evaluarea performanțelor organelor de control în activitatea lor de control și supraveghere de stat asupra activității de întreprinzător, bazată pe indicatorii de performanță.
Obiectivul acestei Metodologii, precum și al procedurii de evaluare a performanțelor în bază de obiective și indicatori de performanță constă în stabilirea unor repere strategice pentru obiectivele urmărite de către către organele de control, atingerea eficienței maxime în activitatea organelor de control și micşorarea constantă a presiunii asupra mediului de afaceri.
Organele de control, în termen de o lună de la data publicării actului normativ vizat, vor aproba Planul anual de acțiuni la nivel de organ de control pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020.
Cancelaria de Stat va asigura asistență metodologică tuturor organelor de control la stabilirea obiectivelor și valorilor-țintă pentru indicatorii de performanță a activității organelor de control.