Noutăți

Comunicat plasare Ghid in RSC

     20 noiembrie 2023 – pe pagina web www.controale.gov.md  la rubrica "Informații utile pentru organele de control" au fost plasate: Specificația Funcțională a Registrului de Stat al Controalelor Scopul documentului este de a reflecta modalitatea de utilizare a Registrului de Stat al Controalelor (RSC) în contextul procesului de planificare și executare a controalelor de stat conform legislației în vigoare. Ghidul privind...

Ședința de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale

16 octombrie 2023 – în cadrul Cancelariei de Stat a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale privind implementarea Proiectului competitivității pentru întreprinderile micro, mici si mijlocii (MSME) Dl Igor Pșenicinîi , secretar general adjunct al Guvernului, a remarcat că suportul Băncii Mondiale acordat prin diverse proiecte contribuie la realizarea obiectivelor de bază ale Guvernului privind dezvoltarea sistemului controalelor de stat asupra activității de...

Curs de instruire profesională pentru inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii

5 octombrie 2023 - inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au participat  la cursul de instruire profesională privind utilizarea Registrului de stat al controalelor. În cadrul întrunirii participanții au fost familiarizați cu prevederile cadrului normativ privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și modificările care urmează a fi operate în domeniu. Au fost prezentate funcționalitățile, procedurile și mecanismele de înregistrare și evidență a...

Comunicat de presă

25 iulie 2023, Chișinău – Planul de acțiuni cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător a fost aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 108-d din 25 iulie 2023.  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138183&lang=ro  Documentul a fost elaborat de Cancelaria de Stat în comun cu Secretariatul Consiliului economic pe lângă Prim-ministru, consilierii Prim-ministrului și viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării...

Ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

La 4 iulie 2023 a avut loc ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat, cu participarea conducătorilor organelor abilitate cu funcții de control, reprezentanților asociațiilor de întreprinzători, a directorului executiv al Unității de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității (UIPAC), a reprezentaților secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, precum și a reprezentanților USAID...

Comunicat de presă

   În cadrul Proiectului privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii, susținut de Banca Mondială și implementat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) și  Unității de Implementare a Proiectului de Ameliorare a Competitivității (UIPAC) a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale și Cancelariei de Stat, la 18 mai 2023, în regim...

Comunicat de presă

   Raportul privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2022 a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din data de 19 aprilie 2023. Dl Artur MIJA, secretar general al Guvernului a prezentat  proiectul de hotărâre și a menționat că, Raportul reprezintă evaluarea activității organelor de control în baza indicatorilor de performanță. În același timp, acesta oferă mai multe informații pentru cetățeni și pentru mediu de afaceri...

Ședința de lucru cu reprezentații Băncii Mondiale

La 4 aprilie 2023 în cadrul Cancelariei de Stat a avut loc ședința de lucru  cu  reprezentații Băncii Mondiale,  Proiectul competitivității pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii (MSME) . Experții au menționat că, Proiectul se axează pe dezvoltarea următoarelor domenii: -       digitalizarea serviciilor de stat, -       modernizarea/dezvoltarea unei platforme noi a Sistemului...

Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

           Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 30 martie 2023, a fost prezidată de Secretarul general al Guvernului, Artur MIJA.             La ședință au participat conducătorii organelor abilitate cu funcții de control, reprezentanții asociațiilor de întreprinzători, ai  Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova,...

ANUNȚ - Ordinul și anexa membrilor

În conformitate cu prevederile pct. 5, pct. 8, pct. 9 și pct. 10 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019 și urmare a desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, informăm despre aprobarea componenței CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR ÎN DOMENIUL CONTROLULUI...

ANUNȚ - privind publicarea ordinelor cu privire la instituirea Consiliilor pentru Soluționarea Disputelor

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,   În scopul executării pct. 6, din  Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 , se publică ordinele cu privire la aprobarea componenței Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.   Lista organelor de control: ...

ANUNȚ - privind consultările publice asupra proiectelor de revizuire/actualizare/elaborare a Listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

     Agenția pentru Supraveghere Tehnică anunță consultări publice asupra proiectelor de revizuire/actualizare/elaborare a Listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, obiecțiile și propunerile urmează a fi expediate la adresele electronice: controale@ast.gov.md; silvia.staci@ast.gov.md Pentru detalii accesați link ul  ( apasă   aici ) .

ANUNȚ - Rezultatul votului Consiliilor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor      În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, Cancelaria de Stat prezintă rezultatele selecției, conform opțiunilor prezentate de asociații în urma totalizării rezultatelor votului  ( vezi ...

ANUNȚ - Lista asociațiilor din mediul de afaceri incluse în componența Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control

În atenția organelor de control și a participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor          În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se prezintă lista asociațiilor care au fost incluse în componența Consiliilor  ( vezi componența...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor          În conformitate cu prevederile pct. 9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se anunță  începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor Agentia Navala

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,           În urma expirării, la data de 17 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organului de control - Agenția Navală, au optat 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată ( vezi rezultatele selecției ).   ...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor repetat

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,             În urma expirării, la data de 07 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele ( vezi rezultatele selecției ).          Conform rezultatelor, în cazul a 3...

Consiliile pentru soluționarea disputelor

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,             În urma expirării, la data de 06 august, a termenului-limită al procedurii de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele acestei runde ( vezi rezultatele selectiei ). Conform rezultatelor, în cazul a 5 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul...

Anunț - Lista asociațiilor care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor  Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control , Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control ( vezi lista ) . Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista...