Noutăți

« Înapoi

ANUNȚ - Rezultatul votului Consiliilor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

     În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, Cancelaria de Stat prezintă rezultatele selecției, conform opțiunilor prezentate de asociații în urma totalizării rezultatelor votului (vezi rezultatele votului).

    În perioada 23 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021, pe poșta electronică  controale@gov.md au parvenit 18 formulare prin care au fost exprimate opțiunile de vot, dintre care 16 formulare au fost expediate de către asociațiile din mediul de afaceri valide și 2 formulare au parvenit din partea agenților economici.

    În conformitate cu prevederile pct. 7 și pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, care stabilesc că anume asociațiile din mediul de afaceri sunt în drept să participe la procedura de selecție și de vot a membrilor Consiliilor, opțiunile de vot expediate de către agenții economici au fost considerate nevalide.

   Cu referire la componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, la totalizarea voturilor s-a relevat că Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC) și Asociația Patronală ,,Camera de Comerț Americană din Moldova" (AmCham Moldova) au acumulat un număr egal de voturi.

   Având în vedere că Asociația Patronală ,,Camera de Comerț Americană din Moldova" (AmCham Moldova) va fi inclusă în componența a 6 (șase) Consilii, iar Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC) în componența 1 (unu) Consiliu, în corespundere cu prevederile pct. 8 subpunct 3) din Hotărârea Guvernului nr. 135/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru soluționarea disputelor în domeniul controlului de stat, în calitate de membru a fost desemnată  ATIC.

Vă mulțumim pentru participare !