SPRE INFORMARE  privind Procesul de control, drepturile și obligațiile primare ale persoanelor supuse controlului (vezi nota)

=============

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal a subiecților din SIA Registrul de stat al controalelor. (vezi nota)

=============

Nota Informativă pentru Registrul de stat al controalelor referitor la drepturile oferite subiectului de date cu caracter personal garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133/2011,(vezi nota).

=============