Consiliul Național de Soluționarea a Disputelor

          Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat urmează a fi convocată în data de 1 decembrie 2023, ora 15.00, Casa Guvernului. 

          Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:

          Informarea despre activitatea grupurilor de lucru în scopul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni cu privire la reformarea sistemului de control de stat asupra activității de întreprinzător (Dispoziția Guvernului nr.108-d din 25 iulie 2023);

         Informarea despre :

        - modificările propuse la Metodologia de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020, în scopul eficientizării activității organelor de control pentru realizarea obiectivelor de prevenire a încălcărilor, sporirea gradului de conformare a persoanelor supuse controlului, schimbarea percepției asupra controalelor, dezvoltarea relațiilor bazate pe încredere și diminuarea presiunii asupra mediului de afaceri ;

         - inițierea elaborării conceptului  Sistemului informațional Registrul de stat al controalelor.

         =============      

           Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor in domeniul controlului de stat din 4 iulie 2023 (se anexează)

         =============

           În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

          Serviciul Fiscal de Stat, prezintă modificarea Ordinului SFS nr.309 din 01.08.2022 (se anexează).

         =============

         Ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat urmează a fi convocată în data de 4 iulie 2023, ora 10.00, Casa Guvernului.

          Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:
          1) Cu privire la dotarea organelor de control cu echipamentele și instrumentele necesare pentru efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător; Modernizarea Sistemului informațional Registrul de stat al controalelor și planificarea desfășurării instruirilor tematice pentru personalul din cadrul organelor de control.  
          2) Cu privire la recomandările de modificare a cadrului normativ în scopul îmbunătățirii eficacității proceselor de gestionare a riscurilor, de control și administrare, (Hotărârea Guvernului nr. 355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător).
          3) Cu privire la propuneri de ajustare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat.
          4) Cu referire la activitatea Comisiei de contestații din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, privind rezultatele evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii.
 

          =============

          Procesul-verbal nr.14-42-1 al ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 30 martie 2023 (vezi  procesul verbal).

=============

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.

         La data de 30 martie 2023, ora 9.00, se convoacă ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.

         Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:

         1. Cu privire la aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2022;

         2. Cu privire la propunerile de modificare a cadrului normativ în scopul remedierii deficiențelor identificate în implementarea mecanismelor și principiilor controlului de stat;

         3. Cu privire la deficiențele depistate în cadrul controlului de stat:

                 3.1. Prezentarea propunerilor privind aplicarea principiului parității în Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control; 

                 3.2. Expunerea cu privire la procedura de control ulterior a corespunderii Certificatului Eur.1 la importul cap tractoarelor rutiere.

=============

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

 

          În urma expirării, la data de 06 august, a termenului-limită al procedurii de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele acestei runde (vezi rezultatele selectiei).

Conform rezultatelor, în cazul a 5 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, au optat pentru includere câte 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată. La finalizarea procedurii de selecție pentru toate organele de control, Cancelaria de Stat va remite organelor de control lista membrilor în vederea emiterii ordinului de aprobare a componenței Consiliilor.

În cazul Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii, au optat pentru selecție mai mult de 3 asociații din mediul de afaceri și prin urmare urmează a fi organizată procedura de vot, în vederea selectării doar a 3 asociații în calitate de membru, conform prevederilor pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG. 380/2018.

Referitor la procedura de selecție în cadrul Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Navală, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, au optat pentru selecție un număr insuficient de asociații din mediul de afaceri (mai puțin de 3), din care motiv urmează a fi prelungită procedura de selecție în cazurile enunțate.

Despre inițierea procedurii de vot și cu referire la prelungirea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor care nu au întrunit numărul necesar de participanți, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.


Vă mulțumim pentru participare !

=============

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 27 aprilie 2021 (vezi procesul verbal).

=============

Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

La data de 27 aprilie 2021, ora 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.

Pe agenda ședinței este propus următorul subiect:

Cu privire la carențele în interpretarea/aplicarea Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000, Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă în mărime de 2,5%) și art.26 (în vigoare până la data de 1 ianuarie 2019) din Codul fiscal.

=============

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 8 aprilie 2021,(vezi Procesul-verbal).

=============

Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

La data de 8 aprilie 2021, ora 10.00, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat. Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:

1. Cu privire la carențele în interpretarea/aplicarea Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000, Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă în mărime de 2,5%) și art.26 (în vigoare până la data de 1 ianuarie 2019) din Codul fiscal

2. Cu privire la unele aspecte privind controlul efectuat în domeniul transporturilor

3. Cu privire la revizuirea componenței Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control

4. Cu privire la propunerea de modificare a termenului stabilit la art.22 alin.(1) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și instituirea unor norme privind prelungirea duratei controlului planificat

=============

Autoritatea Aeronautică Civilă, prezintă Ordinul cu privire la instituirea Consiliului de soluționare а disputelor și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului în cadrul Autorității,(vezi ordinul).

=============

Inspectoratul pentru Protecția Mediului prezintă Ordinul cu privire la componența Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Inspectoratului (vezi ordinul).

=============

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prezintă Ordinul nr.341 din 24 septembrie 2020 ce vizează modificările la componența Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Agenției (vezi ordinul).

=============

Serviciul Fiscal de Stat, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea componenței Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Serviciului Fiscal de Stat,(vezi ordinul).

=============

Procesul-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 4 august 2020(vezi procesul).

=============

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

La data de 4 august 2020, ora 09.00, se convoacă ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.
Pe agenda ședinței sunt propuse următoarele subiecte:

  1.  Cu privire la Raportul privind controalele de stat efectuate în anul 2019 și în perioada ianuarie-iunie 2020

  2.  Cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor

  3.  Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020

  4.  Cu privire la efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de până la 1 august 2018 (prin prisma Legii nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative)

  5.  Cu privire la propunerile de modificare a cadrului normativ în domeniul controlului de stat (Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control)

=============

Potrivit art.30 alin.(6) și (7) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și în scopul examinării practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat a fost creat Consiliul Naţional de Soluţionare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat, iar lista membrilor Consiliului poate fi vizualizata aici,(vezi lista).

=============

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului ,(vezi ordinul).

=============

Serviciul Vamal, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal,(vezi ordinul).

=============

Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, prezintă Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ,(vezi ordinul).

=============

Inspectoratul de Stat al Muncii, prezintă Ordinul cu privire la organizarea consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. ,(vezi ordinul).

=============

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile pct.6 din Regulamentul-cadru privind оrgаnizаrеа și funcțiоnагеа Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul оrgаnеlоr de control арrоbаt рrin Ноtărîrеа Guvenului nr.380 din 25 aprilie 2018, саrе prevede сă, оrdinul privind constituirea și соmponența Соnsiliului se publică ре раginа web а оrgаnului de соntrоl și ре раginа web соntrоаlе.gоv.md, prezintă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.449 din 04 septembrie 2018 cu privire la арrobаrеа componenței Consiliului de soluționare а disputelor în саdrul Serviciului Fiscal de Stat, pentru а fi plasat ре pagina web controale.gov.md (vezi ordinul).

=============

Întru executarea pct.2 subpct. 3-4 ale Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control , facem publice rezultatele procesului de vot prin e-mail, iar asociațiile de afaceri care întrunesc cele mai multe voturi urmează a fi incluse în componenţa Consiliului (vezi lista).

=============

În conformitate cu prevederile pct. 6 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, prezintă Ordinul privind constituirea și componența Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (vezi ordinul).

=============

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Soluționarea disputelor în cadrul Autorității administrative "Agenția Națională Transport Auto" aprobat prin ordinul agenției nr.48 din 04.07.2018 , se aprobă componența Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul ANTA(vezi ordinul).

=============

 

Ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat se planifică a fi convocată în data de 29 iunie 2023, ora 10.00, Casa Guvernului.

În acest sens, membrii CNSD urmează să prezinte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței, până la 12 iunie 2023.