Noutăți

« Назад

Ședința consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 4 august 2020 Secretarul general al Guvernului, Liliana Iaconi, a prezidat ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat, care s-a desfășurat în regim online. La ședință au participat conducătorii organelor abilitate cu funcții de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători, Băncii Mondiale, Consiliului Economic pe lângă prim-ministru și ale autorităților administrației publice centrale de specialitate. Au fost examinate subiecte ce vizează propunerile de modificare ale cadrului normativ în domeniul controlului de stat, efectuarea controalelor fiscale și a controalelor în domeniul protecției consumatorilor. De asemenea, a fost prezentat Raportul privind controalele de stat efectuate în anul 2019 și în perioada ianuarie-iunie 2020, informații cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor și punerea în aplicare a Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020. Reprezentanții asociațiilor patronale au apreciat pozitiv activitatea Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, menționând eficiența acestei platforme de lucru.