Noutăți

« Назад

Consiliile pentru soluționarea disputelor

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,

 

          În urma expirării, la data de 06 august, a termenului-limită al procedurii de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele acestei runde (vezi rezultatele selectiei).

Conform rezultatelor, în cazul a 5 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, au optat pentru includere câte 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată. La finalizarea procedurii de selecție pentru toate organele de control, Cancelaria de Stat va remite organelor de control lista membrilor în vederea emiterii ordinului de aprobare a componenței Consiliilor.

În cazul Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii, au optat pentru selecție mai mult de 3 asociații din mediul de afaceri și prin urmare urmează a fi organizată procedura de vot, în vederea selectării doar a 3 asociații în calitate de membru, conform prevederilor pct. 9 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG. 380/2018.

Referitor la procedura de selecție în cadrul Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul următoarelor organe de control - Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Navală, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, au optat pentru selecție un număr insuficient de asociații din mediul de afaceri (mai puțin de 3), din care motiv urmează a fi prelungită procedura de selecție în cazurile enunțate.

Despre inițierea procedurii de vot și cu referire la prelungirea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor care nu au întrunit numărul necesar de participanți, Vă vom informa suplimentar prin intermediul portalului guvernamental controale.gov.md, după caz prin intermediul poștei electronice.


Vă mulțumim pentru participare !