Noutăți

« Назад

Restabilirea funcțiilor de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre ce vizează normele procedurale aferente executării Legii nr. 191/2020 pentru modificarea unor acte normative, modul și procedura de transfer a atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și atribuțiilor de cercetare a accidentelor de muncă de la autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale către Inspectoratul de Stat al Muncii. 
Cancelaria de Stat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, va asigura transferul, în cadrul Registrului de stat al controalelor, către Inspectoratul de Stat al Muncii, a informațiilor și datelor privind controalele planificate pentru anul 2021 pe domeniul securității și sănătății în muncă, prevăzute în planurile anuale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Naționale Transport Auto, Autorității Aeronautice Civilă, Agenției Navale, Inspectoratului pentru Protecția Mediului în vederea efectuării controalelor respective, precum și ajustările corespunzătoare.