Noutăți

ANUNȚ - Ordinul și anexa membrilor

În conformitate cu prevederile pct. 5, pct. 8, pct. 9 și pct. 10 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019 și urmare a desfășurării procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, informăm despre aprobarea componenței CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR ÎN DOMENIUL CONTROLULUI...

ANUNȚ - privind publicarea ordinelor cu privire la instituirea Consiliilor pentru Soluționarea Disputelor

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,   În scopul executării pct. 6, din  Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 , se publică ordinele cu privire la aprobarea componenței Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.   Lista organelor de control: ...

ANUNȚ - privind consultările publice asupra proiectelor de revizuire/actualizare/elaborare a Listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

     Agenția pentru Supraveghere Tehnică anunță consultări publice asupra proiectelor de revizuire/actualizare/elaborare a Listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, obiecțiile și propunerile urmează a fi expediate la adresele electronice: controale@ast.gov.md; silvia.staci@ast.gov.md Pentru detalii accesați link ul  ( apasă   aici ) .

ANUNȚ - Rezultatul votului Consiliilor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor      În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, Cancelaria de Stat prezintă rezultatele selecției, conform opțiunilor prezentate de asociații în urma totalizării rezultatelor votului  ( vezi ...

ANUNȚ - Lista asociațiilor din mediul de afaceri incluse în componența Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control

În atenția organelor de control și a participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor          În conformitate cu prevederile pct. 10 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se prezintă lista asociațiilor care au fost incluse în componența Consiliilor  ( vezi componența...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor          În conformitate cu prevederile pct. 9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se anunță  începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor Agentia Navala

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,           În urma expirării, la data de 17 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organului de control - Agenția Navală, au optat 3 asociații din mediul de afaceri și în rezultat procedura de selecție este finalizată ( vezi rezultatele selecției ).   ...

ANUNȚ vot Consiliul disputelor repetat

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,             În urma expirării, la data de 07 septembrie 2021, a termenului-limită al procedurii prelungite de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele ( vezi rezultatele selecției ).          Conform rezultatelor, în cazul a 3...

Consiliile pentru soluționarea disputelor

În atenția organelor de control și a asociațiilor din mediul de afaceri,             În urma expirării, la data de 06 august, a termenului-limită al procedurii de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, prezentăm atașat rezultatele acestei runde ( vezi rezultatele selectiei ). Conform rezultatelor, în cazul a 5 Consilii pentru soluționarea disputelor în cadrul...

Anunț - Lista asociațiilor care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor  Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control , Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control ( vezi lista ) . Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista...

Exceptarea de la moratoriu a controalelor efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă în domeniul supravegherii siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice

Prin punctul 34 din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 3 din 15 aprilie 2021 a fost completat punctul 9 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 1 aprilie 2021. Astfel, se exceptează de la moratoriu controalele efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă în domeniul supravegherii siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice - dispozitia .

Instituirea moratoriului asupra controalelor de stat planificate

Potrivit punctului 8 din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.1 din 1 aprilie 2021, se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către: Agenţia Naţională pentru...

Aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale

În ședința Guvernului din 3 martie 2021, Cabinetul de miniștri a aprobat Graficul  controalelor  de  stat asupra  activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Astfel, organele abilitate cu funcții de control vor fi în drept să efectueze controale la rezidenți ai Parcurilor Industriale „Tracom", „Răut", „Edineț" și „Cimișlia". Optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor...

Restabilirea funcțiilor de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre ce vizează normele procedurale aferente executării Legii nr. 191/2020 pentru modificarea unor acte normative, modul și procedura de transfer a atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și atribuțiilor de cercetare a accidentelor de muncă de la autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale către Inspectoratul de Stat al Muncii.  Cancelaria de...

Ședința consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 4 august 2020 Secretarul general al Guvernului, Liliana Iaconi, a prezidat ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat, care s-a desfășurat în regim online. La ședință au participat conducătorii organelor abilitate cu funcții de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători, Băncii Mondiale, Consiliului Economic pe lângă...

Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător

În ședin ța Guvernului din 10 iunie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește cadrul organizatoric și metodologic pentru evaluarea performanțelor organelor de control în activitatea lor de control și supraveghere de stat asupra activității de întreprinzător, bazată pe indicatorii de performanță. Obiectivul acestei Metodologii,...

Instituirea moratoriului asupra controlului de stat până la data de 30 iunie 2020

În conformitate cu art. XXVI alin. (1) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat...

Noi derogări de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020

În conformitate cu pct.20 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.10 din 31 martie 2020, prin derogare de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat. Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova...

Derogări de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020

Potrivit pct.8 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, prin derogare de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința: - supravegherii siguranței zborurilor și securității aeronautice; - supravegherii obligațiilor statului-port și...