Noutăți

Exceptarea de la moratoriu a controalelor efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă în domeniul supravegherii siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice

Prin punctul 34 din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 3 din 15 aprilie 2021 a fost completat punctul 9 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 1 aprilie 2021. Astfel, se exceptează de la moratoriu controalele efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă în domeniul supravegherii siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice - dispozitia .

Instituirea moratoriului asupra controalelor de stat planificate

Potrivit punctului 8 din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.1 din 1 aprilie 2021, se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la faţa locului, de către organele abilitate cu funcţii de control, în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către: Agenţia Naţională pentru...

Aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale

În ședința Guvernului din 3 martie 2021, Cabinetul de miniștri a aprobat Graficul  controalelor  de  stat asupra  activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. Astfel, organele abilitate cu funcții de control vor fi în drept să efectueze controale la rezidenți ai Parcurilor Industriale „Tracom", „Răut", „Edineț" și „Cimișlia". Optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor...

Restabilirea funcțiilor de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă

În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre ce vizează normele procedurale aferente executării Legii nr. 191/2020 pentru modificarea unor acte normative, modul și procedura de transfer a atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și atribuțiilor de cercetare a accidentelor de muncă de la autoritățile competente în domeniul siguranței ocupaționale către Inspectoratul de Stat al Muncii.  Cancelaria de...

Ședința consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat din 4 august 2020 Secretarul general al Guvernului, Liliana Iaconi, a prezidat ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat, care s-a desfășurat în regim online. La ședință au participat conducătorii organelor abilitate cu funcții de control, reprezentanți ai asociațiilor de întreprinzători, Băncii Mondiale, Consiliului Economic pe lângă...

Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător

În ședin ța Guvernului din 10 iunie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat Metodologia de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește cadrul organizatoric și metodologic pentru evaluarea performanțelor organelor de control în activitatea lor de control și supraveghere de stat asupra activității de întreprinzător, bazată pe indicatorii de performanță. Obiectivul acestei Metodologii,...

Instituirea moratoriului asupra controlului de stat până la data de 30 iunie 2020

În conformitate cu art. XXVI alin. (1) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat...

Noi derogări de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020

În conformitate cu pct.20 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.10 din 31 martie 2020, prin derogare de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat. Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova...

Derogări de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020

Potrivit pct.8 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26 martie 2020, prin derogare de la prevederile pct.25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința: - supravegherii siguranței zborurilor și securității aeronautice; - supravegherii obligațiilor statului-port și...

Instituirea moratoriului asupra controlului de stat

În conformitate cu pct. 25 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 23 martie 2020, se instituie moratoriu asupra controlului de stat pînă la data de 1 iunie 2020 -  https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.3_anexa.pdf  

Finalizarea sesiunilor de instruire pentru inspectorii din cadrul organelor abilitate cu funcţii de control

La data de 7 februarie curent, Cancelaria de Stat a desfășurat o sesiune de instruire și formare pentru reprezentanții Autorității Aeronautice Civile, Agenției Navale și Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice privind utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor".   În cadrul cursului participanții au fost familiarizați cu aspectele practice de funcționare și utilizare a SIA „Registrul de stat al...

Noi sesiuni de instruire pentru inspectorii din cadrul organelor abilitate cu funcţii de control

În perioada 22 ianuarie - 7 februarie curent, Cancelaria de Stat desfășoară mai multe sesiuni de instruire și formare pentru reprezentanții organelor abilitate cu funcţii de control privind utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor".   În cadrul primelor cursuri au participat utilizatori ai Registrului de stat al controalelor din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Agenției Naționale Transport Auto.   ...

La 20 septembrie 2019 a avut loc ședința comună

La 20 septembrie 2019, a avut loc ședința comună cu reprezentanții Cancelariei de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Băncii Mondiale și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.   În cadrul ședinței sa discutat despre necesitatea implementării și conformării Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare la prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.   ...

La data de 19 septembrie 2019 a avut loc ședința comună

La data de 19 septembrie 2019, a avut loc ședința comună cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrului pentru Implementarea Reformelor, Băncii Mondiale, Cancelariei de Stat și organelor de control responsabile de domeniul securității şi sănătății în muncă, prezidată de către Secretarul General al Guvernului, dl Andrei SPÎNU.   Subiectul ședinței fiind modul de respectare a prevederilor Legii...

La data de 12 septembrie 2019 a avut loc ședința comună

La data de 12 septembrie 2019, a avut loc ședința comună dintre reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Mondiale și Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.   În cadrul ședinței sa discutat despre necesitatea implementării și conformării Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. ...

Anunț - Lista asociațiilor care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control

Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control , Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru organele de control ( Lista patronatelor ). Totodată, asociațiile ce nu se regăsesc în lista de mai sus, însă...

Schimb de experiență între Republica Moldova și Ucraina în domeniul controlului de stat

O delegație din partea Serviciului de Reglementare de Stat al Ucrainei, aflată în vizită de studiu la Chișinău, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Serviciului monitorizarea controalelor de stat a Cancelariei de Stat. Discuțiile s - au axat pe experiența Republicii Moldova în dome niul reformei regulatorii și, în special, a controlului de stat. În cadrul ședinței, specialiștii ucraineni și reprezentanții Cancelariei de Stat au abordat aspecte importante ce...

Linia Guvernului privind controlul de stat – Suport pentru întreprinzători

În primul trimestru al anului 2017, Cancelaria de Stat a recepţionat 341 de apeluri prin intermediul Liniei Guvernului privind controlul de stat. Subiectele de interes au vizat: aplicarea cadrului normativ din domeniul controalelor de stat și a noilor modificări operate asupra acesteia, consultații privind acțiunile unor organe de control în procesul de control. De asemenea, la Linia Guvernului au fost recepționate apeluri cu subiecte ce depășesc domeniul de competență al...

Comunicat - Agenţii economici pot evalua instituţiile de control prin intermediul unui Chestionar online

În contextul evaluării reformelor guvernamentale prin intermediul unei fișe de punctaj transparente și comprehensive (Scorecard), începând cu luna septembrie 2016, pe portalul public al Registrului de Stat al Controalelor (https://controale.gov.md) a fost plasat un sondaj. Chestionarul este compus din 3 întrebări, care urmăresc evaluarea conţinutului informaţional pe portalul controale.gov.md sau pe paginile web ale instituțiilor, precum şi a nivelului de accesibilitate a...

Comunicat - A fost elaborat și publicat Raportul privind activitatea de supraveghere a controalelor de stat în anul 2016

Serviciul monitorizarea controalelor de stat a Cancelariei de Stat a elaborat și publicat Raportul privind activitatea de supraveghere a controalelor de stat în anul 2016. Raportul poate fi accesat la rubrica "Rapoarte" sau direct prin accesarea link-ului  https://controale.gov.md/rapoarte .