Noutăți

Linia Guvernului cu privire la controlul de stat

În scopul facilitării accesului mediului de afaceri la servicii de asistenţă informaţională, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz din partea organelor de control în efectuarea controalelor de stat, Cancelaria de Stat a instituit linia telefonică :   823-823 , care este disponibilă între orele 8.00 - 17.00 în zilele de luni-vineri şi este deservită de către specialiştii Serviciului monitorizarea controalelor de stat. Linia telefonică poate fi utilizată de...

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 15 privind graficul controalelor planificate din Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Serviciul monitorizarea controalelor de stat, a analizat proiectele graficelor controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2016, astfel Vă comunicăm următoarele: pentru trimestrul IV, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate ale 18 instituții, care...

Notă informativă privind controalele efectuate în Republica Moldova pentru semestrul I al anului 2016

Notă informativă  privind controalele efectuate în Republica Moldova pentru semestrul I al anului 2016 Serviciul monitorizarea controalelor de stat informează că în primul semestru al anului curent, numărul controalelor de stat efectuate de către organele abilitate cu funcții de control care cad sub incidența Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 "Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător" s-a micșorat de două ori față de perioada precedentă. ...

Comunicat - Cancelariei de Stat a înregistrat graficele controalelor planificate pentru trimestrul III, al anului 2016

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a coordonat și înregistrat graficele controalelor planificate pentru trimestrul III, al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ,  precum și Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriu asupra controlului de stat,  conform HG nr.810 din 29 iunie...

Moratoriul asupra controlului de stat, prelungit pentru încă trei luni

Guvernul a aprobat, în şedinţa de 29.07.2016, prelungirea moratoriului instituit asupra controlului de stat cu încă trei luni, începând cu 1 iulie 2016. Măsura vine să asigure condiţii favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi previne abuzurile sau verificările neîntemeiate în ceea ce-i privește pe antreprenori. Pe perioada moratoriului, controalele pot fi efectuate doar dacă intervin situaţii de pericol asupra vieţii, sănătăţii, ordinei publice, securităţii...

Guvernul a decis reducerea numărului instituţiilor cu funcţii de control

Cabinetul de miniştri a aprobat în şedinţa de Guvern unele ajustări şi modificări la cadrul normativ, în special la Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Potrivit noilor prevederi, numărul organelor cu funcţii de control va fi redus esenţial. Astfel, din 33 de instituții de control existente în prezent, vor rămâne doar 11, precum şi 5 regulatori independenţi.   Scopul reformei organelor cu funcții de control este diminuarea poverii...

Apelurile parvenite la Linia Guvernului (022) 823 - 823

De la lansare și pînă la data de 31 mai curent, operatorii de la Linia Guvernului (022) 823 – 823 au preluat 505 apeluri (4februarie-31mai). În luna mai 2016 au fost preluate 88 de apeluri , cu durata medie a unui apel de 1,50 minute.  Întrebările parvenite au avut ca obiect de referință moratoriul asupra controlului de stat, lista instituțiilor care nu au dreptul de a efectua controale, precum și excepțiile de la prevederile legii.   Pe parcursul lunii...

Chestionarul Băncii Mondiale

Începînd cu 11  aprilie  2016, organele publice cu funcții de control vor organiza ședințe de lucru  cu reprezentanții Băncii Mondiale și Corporației Financiare Internaționale în  vederea  clarificării  unor detalii și solicitării informațiilor complementare în baza chestionarului care poate fi găsit aici /documents/102356/0/Chestionar+2016.pdf/dbb532ab-9edb-408b-9f8a-92433f641b10

Corectitudinea plasării informațiilor în Registrul de Stat al Controalelor discutată în cadrul unui seminar instructiv la Cancelaria de Stat

  Astăzi, Cancelaria de Stat, a desfășurat un curs de instruire cu privire la  asigurarea corectă a funcționării Registrului de Stat al Controalelor (RSC) la care au participat funcționari publici ai 11 instituții publice abilitate cu funcții de control  (Agentia Natională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice, Agenția Națională Transport Auto, Camera de Licențiere, Compania Națională de Asigurări in Madicină, Casa Națională de Asigurări...

A întrat în vigoare Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat

Legea nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stata fost publicată pe data de 1 aprilie curent în Monitorul Oficial (nr.79-89). Legea în cauză prevede instituirea moratoriului pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat...

Comunicat

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Pentru trimestrul II, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 2 instituții abilitate cu funcții de control. ...

Notă informativă privind controalele efectuate în Republica Moldova în anul 2015

Serviciul monitorizarea controalelor de stat informează că, în anul 2015 numărul controalelor de stat efectuate de către organele abilitate cu funcții de control care cad sub incidența Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 "Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător" s-a micșorat cu 24% față de anul precedent și cu 53 % față de anul 2010. Nota informativă privind controalele efectuate în Republica Moldova în anul 2015 poate fi vizualizată aici

Comunicat

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat din cadrul Cancelariei de Stat, în comun cu Î.S "Centrul  de Telecomunicații Speciale", a lansat linia fierbinte a Guvernului, la care pot fi denunţate cazurile de abuz din partea organelor de control. Astfel,  începând cu 4 februarie curent, linia fierbinte    022 823 823  va activa timp de trei luni, de luni  până vineri, în intervalul orelor 8.00 - 17.00   . Patru operatori vor recepționa apelurile...

Comunicat

Serviciul Monitorizarea Controalelor de Stat al Cancelariei de Stat a aprobat graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2016. Graficele controalelor planificate au fost analizate prin prisma respectării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Pentru trimestrul I, 2016 au fost coordonate și înregistrate graficele controalelor planificate a 18 instituții abilitate cu funcții de control. ...

Activități de mentenanță

Temporar, informația privind graficele controalelor pentru trimestrul IV 2014 și executarea controalelor, atât pentru controalele planificate cât și cele inopinate, este disponibilă pe pagina www.oldcontroale.gov.md . Ne cerem scuze de inconveniențele create.

Государственная канцелярия

Государственная канцелярия в сотрудничестве с Центром электронного управления и Центр специальных телекоммуникаций начал государственный реестр проверок, общий онлайн платформу, которая позволяет контролировать органы, уполномоченные для автоматизации управления планирования и записи evectuării comptroaleor плановых и внеплановых и публикация их общественного портал WWW. controale.gov.md    На начальном этапе эксплуатации платформенной части информации из...